Skolesamarbeid

Vi har lange tradisjoner med å samarbeide med skoler i Meløy, bl.a. har vi arrangert 8 skolesprintfinaler, for det meste mellom skolene Reipå, Spildra og Neverdal. Fra og med 2016 er Verdens Orienteringsdag (WOD) blitt en markeringsdag for samarbeid mellom skoler og orienteringslubber. I 2017 er WOD lagt til 24. mai, og mellomtrinnet fra Reipå-, Neverdal- og Storvik skole deltar på variert dag i Mosvolddalen. Totalt 120 elever!

I fjor arrangerte vi WOD som et fellesarrangement for de tre skolene i Spildervika (Spildra, Ørnes og Meløy vgs.). Vi hadde også et samarbeid med Ørnes IL allidrett, Spildra skole (orientering på uteskole), Reipå skole (uteskole) og Neverdal skole (tilrettelegging av kart).