Samme løype, nesten samme tid…

På siste dag av KM, på KM lang, gikk som sagt Rune ned i løypelengde, og fikk dermed samme løype som Lars-Børge i H13-14. En kikk på stemplingslappen viser at det var svært jevnt underveis i løpet. Vi har tegnet inn våre veivalg (Rune=svart og Lars-Børge=rødt), og sammenlignet tidene våre mellom hver post. Alderen og rutine tatt i betraktning, er det vel ingen tvil om hvem som har prestert best:
kart Mo med løype differanse km mo

Orientering på sommeridrettsleir

Beate og Trond tok veien ut til Meløya og arrangerte sykkelorientering for barna på idrettsleiren. Det rapporteres om god stemning og god innsats, til tross for regnvær og dårlig kart. Orientering er et populært innslag, og ofte brukt på denne idrettsleiren, så her må et skikkelig kart snart på plass!! På forhånd ble det diskutert om flyfoto eller kommunalt grunnlagskart skulle benyttes. Til slutt falt valget på grunnlagskart med bruk av sykkel. Først fikk barna prøve stjerneorientering, og deretter en litt lengre sykkelløype. Totalt var det 47 barn som deltok. Det hører med til historien at de fastboende på øya var invitert til å delta, men vi tror lite oppmøte, som sagt, skyldes det dårlige været denne dagen.

Dette er et illustrasjonsbilde.
Dette er et illustrasjonsbilde.

KM på Mo

Lars-Børge og Rune deltok i helgen på KM, henholdsvis sprint-, mellom- og lang løype.
Både for far og sønn ble det best suksess på sprint, og lang, mens mellomdistansen på lørdag snakker vi ikke så mye om….

Lars-Børge fikk testet nivået på herrer 13-14, hvor nivået på løypene øker vanskegrad fra nivå C til B. Mange mener at dette er den største overgangen løperne får. Sprinten fredag overrasket han stort med seier i den kjappe løypa, hvor selve orienteringa ikke er så vanskelig, men det stiller desto større krav til fart, fartsforandringer og kjappe avgjørelser. Veldig artig å få løpe i skikkelig bystrøk!

Lørdag og søndag var området flyttet til skog, tildels tett og gammel granskog.Dette var et terreng som av arrangøren ble karakterisert som «vanskelig». Og vanskelig ble det, men Lars_Børge kom seg bare nesten gjennom den vanskelige løypa på lørdag. På søndag gikk det mye bedre i det samme området. Et løp med få feil lover bra for fortsettelsen! Også pappa Rune fikk ting til å stemme bra på søndag, selv om lang løype var byttet ut med en kortere og litt enklere løype. Det får da være grenser for hvor langt man skal løpe med to løp som sitter godt i støle ben!

Tent ung løper ved start på lang løype
Tent ung løper ved start på lang løype